Posts Tagged With: SS4Paris

SUPER SHOW 4 PARIS – SIWON — From 120406 [Part 5 (8P)]


Credit: @信仰_TheCho-iBelief

Repos: @Jul (siwonvn.wordpress.com

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SUPER SHOW 4 PARIS – SIWON — From 120406 [Part 4 (7P)]


Credit: @Cherish407203 (407203.com)

Repost: @Jul (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ELF tại Paris bị cộng đồng ELF “ném đá” khi gây chú ý bằng cách ném “áo lót” lên sân khấu khi SuJu đang biểu diễn..!!


Đáng nói là các anh chàng tinh nghịch còn đùa nghịch với chiếc “bra” đó nữa chứ. Tiếp tục đọc

Categories: News | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

120406 SUPER SHOW 4 PARIS — Siwon [Part 3 (15P)]


Credit: @WonSho

via: bless-siwon

Repost: Tina (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU.

Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SUPER SHOW 4 PARIS [Siwon Focus] (part 2-11p)


Cre: @lenicaakerlund.wp/Tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SUPER SHOW 4 PARIS [Siwon Focus] (part 1-11p)


Cre: @lenicaakerlund.wp/tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.