Posts Tagged With: Siwon< Shenzhen

[120327] Siwon attend his new drama ceremony (5p)


Cre: @TaiwanLuvSJ

Translate and Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANK YOU Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Pic | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.