Posts Tagged With: Shenzhen

Clip Siwon “chạy tóe khói” khi bị fan đuổi tại sân bay Trung Quốc.


Anh ấy cùng quản lý phải chạy khắp sân bay. Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: News | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Oppa Siwon tại phim trường ở Shenzen


Cre: Facebook Choisiwon (http://www.facebook.com/pages/CHOI-SIWON/112093022138247)

Repost: V2Q (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Siwon tại phòng tập Gym


Cre: @weibo

Repost: V2Q (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120327] Siwon at ShenZhen airport (6p)


Cre: @cherish

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FUL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120325] Shenzhen hotel before the rice shoot (4p)


Cre: @bless-siwon

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE YOU WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120326] Siwon in Shenzhen (news)


Cre: @TaiwanLuvSJ

Translate and Repost: Crys (siwonvn.worpdress.com)

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANK YOU

Tiếp tục đọc

Categories: News | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120325] Siwon in Shenzhen (6p)


Credit: Cherish / Tagged

Reupload and Posted by: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL AND PROPER CREDITS. DO NOT HOTLINK.
Please credit ‘siwonvn.wordpress.com’ as well. Thank you. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.