Posts Tagged With: Magazine

[120427] JJ Japanese Magazine, June Issue Featuring Siwon (2p)


Cre: @sup3rjunior / tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120416] Siwon featured in the Japanese Magazine “KOREA TV DORAMA” Vol.48 (4p)


Cre: @sup3rjunior / tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120401] TVG PLUS Japanese Magazine Vol.6 (3p)


Cre: @AsasSmile

Fr: @sup3rjunior

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120325] Siwon “W” the magazine Saotu (6p)


Cre: @bless-siwon

Fr: @siwonlover

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.