Posts Tagged With: HongKong

120408 Siwon at HongKong Airport (6P)


Credit: @bluestylep , @SiwonLover

Via: Bless-siwon

Repost: Tina (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU.

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Pic | Nhãn: , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[120404] In HongKong airport (5p)


Cre: @bless-siwon / maki_22

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Nhãn: , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.