Posts Tagged With: Filming

[120514] Siwon filming of ‘Turn Around and Say I Love You’ (2p)


Cre: 电视剧转身说爱你

Via: @sup3rjunior

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Pic | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.