Drabble

[Drabble]


Title:

Pairing: WonKyu

Rating: PG 13

Category: Fluff (maybe)

Summary: Siwon forgot very important anniversary. How will Kyuhyun feel? Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Drabble | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.