Hello ^^


Xin chào các bạn. Đây là fansite của Super Junior Choi Siwon ở ViệtNam. Bọn mình sẽ cập nhật news, info, pic, có thể là fic (written hoặc trans) của Super Junior, tất nhiên chủ yếu là xoay quanh con người có tên Choi Siwon kia rồi :)

Wp lập ra với tình yêu dành cho SuJu và đặc biệt là Siwon. Mong các bạn ELF, SJ’s fans, Siwon bias ủng hộ nhiệt tình nhé! Ngoài fansite này, các bạn còn có thể tìm thấy chúng mình qua twitter: https://twitter.com/#!/SIWONestVN

Rất cảm ơn các bạn!

Categories: Hello | Thẻ: | 5 phản hồi

[Drabble]


Title:

Pairing: WonKyu

Rating: PG 13

Category: Fluff (maybe)

Summary: Siwon forgot very important anniversary. How will Kyuhyun feel? Tiếp tục đọc

Categories: Drabble | Thẻ: , | Để lại phản hồi

[120514] Siwon at Guangzhou Airport from Japan (10p)


Cre: @sup3rjunior / Tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Thẻ: , | Để lại phản hồi

[120514] Siwon filming of ‘Turn Around and Say I Love You’ (2p)


Cre: 电视剧转身说爱你

Via: @sup3rjunior

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Thẻ: , | Để lại phản hồi

[Oneshot] Đánh mất


Title: Đánh mất
Author: Crys
Paring: Wonkyu
Rating: PG 13
Category: Sad
Summary: Có những thứ trôi qua không thể quay lại… Có những điều ra đi không thể quay về… Đó là thời gian của em và anh… Tiếp tục đọc

Categories: Oneshot | Thẻ: , | Để lại phản hồi

[Oneshot] Nam châm (Wonkyu ver)


Title: Nam châm

Author: Crys

Pairing: Wonkyu kids

Rating: PG

Category: Pink

Summary: Thực sự không biết phải sum gì cho cái shot này :”< Tiếp tục đọc

Categories: Oneshot | Thẻ: , | 6 phản hồi

Bảo vệ: [Transfic/Oneshot] Maybe I Can Help


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Oneshot, Transfic | Thẻ: , | Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

[120427] JJ Japanese Magazine, June Issue Featuring Siwon (2p)


Cre: @sup3rjunior / tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Thẻ: , | Để lại phản hồi

[120414][Part4][10P] Super Show 4 Shanghai – Siwon


Credit: @Cherish407203

Repost: @Jul (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANH YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Thẻ: , | Để lại phản hồi

[120416] Siwon featured in the Japanese Magazine “KOREA TV DORAMA” Vol.48 (4p)


Cre: @sup3rjunior / tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Tiếp tục đọc

Categories: Pic | Thẻ: , | Để lại phản hồi

[120416] Great Success with ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 4” in SHANGHAI’


Translate and repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)
TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANK YOU.
Categories: News | Thẻ: , | Để lại phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.