Hello ^^


Xin chào các bạn. Đây là fansite của Super Junior Choi Siwon ở ViệtNam. Bọn mình sẽ cập nhật news, info, pic, có thể là fic (written hoặc trans) của Super Junior, tất nhiên chủ yếu là xoay quanh con người có tên Choi Siwon kia rồi :)

Wp lập ra với tình yêu dành cho SuJu và đặc biệt là Siwon. Mong các bạn ELF, SJ’s fans, Siwon bias ủng hộ nhiệt tình nhé! Ngoài fansite này, các bạn còn có thể tìm thấy chúng mình qua twitter: https://twitter.com/#!/SIWONestVN

Rất cảm ơn các bạn!

Categories: Hello | Tags: | 5 phản hồi

[Drabble]


Title:

Pairing: WonKyu

Rating: PG 13

Category: Fluff (maybe)

Summary: Siwon forgot very important anniversary. How will Kyuhyun feel? Continue reading

Categories: Drabble | Tags: , | Để lại phản hồi

[120514] Siwon at Guangzhou Airport from Japan (10p)


Cre: @sup3rjunior / Tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Continue reading

Categories: Pic | Tags: , | Để lại phản hồi

[120514] Siwon filming of ‘Turn Around and Say I Love You’ (2p)


Cre: 电视剧转身说爱你

Via: @sup3rjunior

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Continue reading

Categories: Pic | Tags: , | Để lại phản hồi

[Oneshot] Đánh mất


Title: Đánh mất
Author: Crys
Paring: Wonkyu
Rating: PG 13
Category: Sad
Summary: Có những thứ trôi qua không thể quay lại… Có những điều ra đi không thể quay về… Đó là thời gian của em và anh… Continue reading

Categories: Oneshot | Tags: , | Để lại phản hồi

[Oneshot] Nam châm (Wonkyu ver)


Title: Nam châm

Author: Crys

Pairing: Wonkyu kids

Rating: PG

Category: Pink

Summary: Thực sự không biết phải sum gì cho cái shot này :”< Continue reading

Categories: Oneshot | Tags: , | 6 phản hồi

Bảo vệ: [Transfic/Oneshot] Maybe I Can Help


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories: Oneshot, Transfic | Tags: , | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

[120427] JJ Japanese Magazine, June Issue Featuring Siwon (2p)


Cre: @sup3rjunior / tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Continue reading

Categories: Pic | Tags: , | Để lại phản hồi

[120414][Part4][10P] Super Show 4 Shanghai – Siwon


Credit: @Cherish407203

Repost: @Jul (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANH YOU. Continue reading

Categories: Pic | Tags: , | Để lại phản hồi

[120416] Siwon featured in the Japanese Magazine “KOREA TV DORAMA” Vol.48 (4p)


Cre: @sup3rjunior / tagged

Repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. DO NOT HOTLINK. THANK YOU. Continue reading

Categories: Pic | Tags: , | Để lại phản hồi

[120416] Great Success with ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 4” in SHANGHAI’


Translate and repost: Crys (siwonvn.wordpress.com)
TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANK YOU.
Categories: News | Tags: , | Để lại phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.